Bột Trét Đồng Tâm ASSURE

Bột Trét – ASSURE
Tiêu chuẩn: TCCS 15-2014/SĐT
Đóng gói: Quy cách bao 40 kg
Công năng: Dùng cho nội thất