Đá đen soi rãnh 10x20cm

  • Tên sản phẩm: Đá kiểu đen soi rãnh.
  • Chất liệu: đá tự nhiên. gia công bề mặt
  • Công năng: Đá ốp tường
  • Màu đá: xanh.
  • Kích thước: 10×20 cm.
  • Số lượng: 50 viên/m2.