Đá mài bóng xanh ngọc 10x20cm trang trí

  • Chất liệu: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên
  • Công dụng: Đá Trang Trí, Đá Ốp Tường
  • Màu đá: xanh ngọc.
  • Mặt: mài bóng.
  • Cạnh: cắt phẳng
  • Chất lượng đá: tốt.
  • Kích thước: 10x20cm, 15x30cm.