Đá răng lược trắng 10x20cm

  • Tên sản phẩm: Đá răng lược trắng.
  • Kích thướ: 10×20 cm.
  • Số lượng: 50 viên/m2.