Đá tổ ong xám mài mờ theo yêu cầu

  • Tên: Đá tổ ong xám mài mờ
  • Kích thước: 20x20cm, 30x60cm, theo yêu cầu
  • Dày: 2cm, 3cm, 5cm
  • Xuất xứ: Đồng Nai
  • Ứng dung: ốp và lát