Đá xám Phú Yên khò mặt 30x60cm

  • Kích thước: 30x60cm
  • Độ dày: 2cm
  • Bề mặt: khò nhám