Đá xanh Thanh Hóa băm mặt 15x15cm

  • Tên: Đá xanh Thanh Hóa
  • Kích thước: 15x15cm
  • Độ dày: 2cm