Gạch 60×120 Trung Quốc 1260198

  • Loại: gạch ốp lát
  • Kích thước: 60×120 cm
  • Màu sắc: vân đá
  • Đơn vị tính: m²