Gạch 60×60 Trung Quốc 8D616

  • Loại: Loại 1
  • Kích thước: 60 x 60 cm (Thùng 4 viên = 1,44m² )
  • Màu sắc: đỏ
  • Đơn vị tính: m²