Gạch 60x60cm Vicenza 6586

  • Kích thước : 60x60cm
  • Chất liệu :  Ceramic
  • Công năng : Gạch lát nền