Gạch 80×80 Trung Quốc đen bóng kiếng

  • Loại: gạch ốp lát
  • Kích thước: 80 x 80 cm
  • Màu sắc: đen bóng kiếng
  • Đơn vị tính: m²