Gạch bông gió đất nung đồng tiền T02

  • Kích thước: 20x20x6 (cm)
  • Mã SP: T02
  • 25 viên/m2