Gạch Đồng Tâm 30×30 3030ROME002

  • Bề Mặt Gạch: Men siêu bóng
  • Chất Liệu Gạch:Xương gạch Granite
  • Công năng Gạch:Gạch lát nền
  • Họa Tiết Gạch:Gạch vân đá