Gạch Mosaic trang trí MH-YYN08

Kích thước viên: 48x48mm

Kích thước vỉ: 300mm x 300mm

Độ dày : 8mm