Gạch sỏi lục giác trắng hạt nghiền LG400 x H40mm

  • Quy cách: Quy cách: LG400 x H40mm – 7 viên/ m2
  • Trọng lượng: 14kg/viên
  • Độ nén: >= 350 kg/cm2
  • Độ uốn: >= 60 kg/cm2
  • Độ hút nước: <= 6%