Gạch Taicera 30X30 G38939ND

  • Tên sản phẩm: Gạch Taicera G38939ND
  • Mã sản phẩm: G38939ND
  • Màu sắc: Màu đen
  • Kích thước: 300×300
  • Công năng : Lát nền
  • Thương hiệu: Taicera