Gạch Taicera 30X30 GC299x299-618

  • Mã sản phẩm: GC299x299-618
  • Công năng: Gạch ốp lát
  • Kích thước: 30×30