Gạch thông gió VCBS-004-1000 ALASKA

  • Cân nặng: 3,6 kg/v
  • Đóng gói: 4 viên/ thùng
  • Kích thước: 190x190x80mm