Gạch trang trí 3D ngói Việt ốp tường

  • Tên: Gạch trang trí 3D ngói Việt
  • Kích thước: 10x30x1.5cm
  • So viên/m2: 50v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông