Gạch vỉ vân mây đỏ HDD 5107

  • Mã: HDD 5107
  • Kích thước : 30x30cm
  • Kích thước viên: 50x100mm, dày 5ly
  • Kết tinh ở nhiệt độ 800-1000 độ C
  • Khàng nước hoàn toàn