Bồn cầu khối Thiên Thanh SUN K5430HS2T-N

  • Công nghệ Cleanmax
  • Trọng lượng: 51,08kg( 2)
  • Đóng gói: (700x400x830)mm