Bồn cầu Thiên Thanh Ruby B0707TGTT

1,357,000

  • Trọng lượng cầu: 22,60kg( 1)

  • Trọng lượng thùng: 13,34kg( 1)

  • Đóng gói cầu: (680x420x390)mm

  • Đóng gói thùng: (410x230x430)mm