Chậu rửa bằng đồng RSC315V

4,200,000

  • Bồn chậu ngâm chân bằng đồng, chậu đồng, kiểu cổ
  • Nguyên vật liệu đồng dạng nguyên tấm, đồng đỏ, dầy 1mm
  • Gò thủ công, hoàn thiện sản phẩm và bề mặt kiểu đồng cổ
  • Trọng lượng khoảng xx kg / chiếc
  • Kích thước đường kính 400mm x cao 160mm