Chậu sứ mỹ thuật SU012

  • Chậu rửa mặt lavabo sứ mỹ thuật
  • Thành phần vật liệu đất sét dạng cao lanh
  • Nung nhiệt > 1200°C
  • Trọng lượng: +/- 9.5 (kg)/chiếc
  • Kích thước xem mục thông số
  • Lắp đặt/sử dụng: Đặt trên mặt bàn gỗ tự nhiên, khung chân đế sắt, giá đỡ sắt rèn mỹ thuật…