Đá chẻ xanh 20x20cm ốp tường

  • Tên sản phẩm: Đá tẩy xanh đen 20×20cm
  • Kích thước: 10×20 cm hay 100×200 mm.
  • Số lượng: 50 viên/m2.
  • Độ dày: ~ 1 cm.
  • Bề mặt đá: chẻ thô tự nhiên hai mặt.