Đá xẻ vàng 10x20cm ốp tường

  • Tên sản phẩm: đá xẻ vàng.
  • Chất liệu: đá tự nhiên. gia công bề mặt
  • Công năng: Đá ốp tường
  • Màu đá: vàng.
  • Kích thước: 10×20 cm.
  • Số lượng: 50 viên/m2.