Gạch 30×60 Đồng Tâm đá mờ Sahara008

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Màu sắc: Kem
  • Loại gạch: Gạch granite
  • Công năng: Gạch ốp lát
  • Bề mặt: Sần