Gạch 30x60cm đá đồng chất N366018

  • Kích thước: 30x60cm
  • Xương gạch: Granite
  • Bề mặt: sần nhám