Gạch 60×60 lát nền xương đá TPH_HTP662018

  • Mã sản phẩm: TPH_HTP662018
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Xương gạch: Granite Tiles
  • Men Gạch: mờ