Gạch bông gió đất nung vuông 18

  • Kích thước: 180x180x60 (mm)
  • Mã SP: T34
  • 31 viên/m2