Gạch bông gió xi măng Octagon VCB-025

VCB-025 Octagon

  • Mã sản phẩm: VCB-025
  • Kích thước: 190 x 190 x 65 mm
  • Trọng lượng: 2.5 – 3 kgs/pcs
  • Số Viên/Thùng: 4 pcs