Gạch bông gió xi măng smile VCB-027

VCB-027 Smile

  • Mã sản phẩm: VCB-027
  • Kích thước: 190 x 190 x 65 mm
  • Trọng lượng: 2.5 – 3 kgs/pcs
  • Số Viên/Thùng: 4 pcs