Gạch Cỏ G.F.R.C 40x40cm

Quy cách: 400 x 400 x 40mm – 6,25v/m2
Trọng lượng: 14kg/viên
Độ nén: >= 350 kg/cm2
Độ uốn: >= 60 kg/cm2
Độ hút nước: <= 6%