Gạch Đồng Tâm 30×60cm Thacmoc 001

  • Gạch cao cấp kích thước 300×600
  • Bề mặt: Men mờ
  • Thùng 6 viên = 1.08m
  • Hãng sản xuất : Đồng Tâm