Gạch Đồng Tâm 40×80 4080 ROXY 001-H+

Mã sản phẩm: 4080 ROXY 001-H+
Kích thước: 40×80 cm
Loại gạch: Gạch granite
Công năng: Gạch ốp tường