Gạch Đồng Tâm 40×80 4080FANSIPAN008-H+

Mã sản phẩm: 4080FANSIPAN008-H+
Kích thước: 40×80 cm
Màu sắc: Kem
Loại gạch: Gạch granite