Gạch lát nền Fico 60×60 fp6111

  • Kích thước 60 x 60 cm
  • Bề mặt: bóng kiếng
  • Chất liệu : Porcelain