Gạch mosaic gốm men rạn TPH_013

  • Mã: TPH_013
  • Vật liệu : khoáng đá, gốm
  • Kích thước : 306 x 306mm
  • Kích thước 48*48*6mm
  • Hộp 22 vỉ = 2.06m2