Gạch Mosaic Que Đũa Xanh Dương MHT 028

  • Màu Sắc : Màu Xanh Dương
  • Loại men : men rạn, trơn , bóng.
  • Kích thước viên : 12.1 x 92.2 mm
  • Kích thước vỉ: 284 mm x 296 mm
  • Độ dày : 6mm