Gạch mosaic vảy cá men rạn xanh lá MHF 9508

  • Chất liệu gốm xứ, men rạng 1 lớp.
  • Màu sắc: men rạn xanh lá
  • Quy cách viên: 85mmx95mm
  • Quy cách vỉ: 290mmx274mm
  • Độ dày: 6mm