Gạch ốp tường Catalan 20×120 1204 Gray Stone

Mã sản phẩm: 1204 Gray Stone
Kích thước: 20 x 120 cm
Gạch vân đá Marble
Bề mặt gạch Porcelain