Gạch ốp tường Đồng Tâm 30X60 3060VICTORIA001

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Màu sắc: Vàng vân cát
  • Loại gạch: Gạch granite
  • Công năng: Gạch ốp lát
  • Bề mặt: Sần