Gạch Taicera 40×40 G48938

  • Tên sản phẩm: Gạch Taicera G48938
  • Mã sản phẩm: G48938
  • Hãng sản xuất: Taicera
  • Dòng: Glazed Porcelain Tile
  • Kích thước: 400x400mm