Gạch Taicera 60×60 P67202N

  • Tên sản phẩm: Gạch TKG P67202N
  • Mã sản phẩm: P67202N
  • Hãng sản xuất: Taicera
  • Dòng: TKG Polished Granite Tile