Gạch thẻ 120x120mm TPH12001

  • Màu Sắc : hồng
  • Kích Thước : 75mm x 300mm