Gạch thẻ 75x300mm M75306E

  • Màu Sắc : xanh
  • Kích Thước : 75mm x 300mm