Gạch thẻ 75x300mm M75316C

  • Màu Sắc : hồng
  • Kích Thước : 75mm x 300mm