Gạch thẻ 75x300mm M75319D

  • Màu Sắc : hồng
  • Kích Thước : 75mm x 300mm