Lục bình bê tông LB17 13x13x60cm

  • Kích thước: 13x13x60cm
  • Trọng lượng: 8.5kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 5