Lục bình bê tông LB01 140 x 140 x 620mm

  • Kích thướt: 140 x 140 x 620mm
  • Trọng lượng: 12kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 5